Město Přimda

Město Přimda

Přimda je město v okrese Tachov, jehož hlavní část je situována do sedla v nadmořské výšce 700 m. Dominantou je zřícenina kamenného hradu. 

Ten je považován za jeden nejstarších svého druhu v Čechách a právě v souvislosti se také objevují první zmínky o Přimdě. Nejstarší písemný doklad o existenci tohoto hradu se nachází v Kosmově kronice, která se zmiňuje o tom, že ´postavili nějací Němci uvnitř hranic českých ve hvozdu, k němuž se jde přes ves Bělou, hrad na strmé skále´. Pravděpodobně nedlouho po dokončení stavby byla Přimda dobyta Vladislavem I., protože její výstavbu za hranicemi pohraničního hvozdu považoval za porušení svých svrchovaných práv.

Více informací najde na oficiálních stránkách města Přimda.